Krifa – en arbejdsløshedskasse for alle

Jobansøgning
zzxx22

Krifa er ikke blot én organisation, men en samlet betegnelse for både Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening. Til sammen er de Danmarks fjerde største arbejdsløshedskasse. Deres historie går hele vejen tilbage til 1899, hvor det blev stiftet under navnet Kristelig Dansk Fællesforbund. Undergrupperne blev stiftet i 1929 og 1931 for henholdsvis Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening. Blandt de ”gule” fagforeninger, er Krifa den første. Det gule kommer fra Frankrig, hvori strejkende arbejdere knuste ruder i den bygning, som strejkebrugerorganisationen befandt sig i. Som følge af dette blev vinduerne klistret til med gult papir. Ofte stod de gule fagforeninger for at udføre strejkebrydende arbejde, men i dag er de mest kendt som billige fagforeninger, der ikke er delt op efter fag.

Dialog

Hvad Krifa har at byde på

Som med mange andre a-kasser tilbyder Krifa dagpenge, efterløn og eventuelle andre økonomiske ydelser. Krifa er indrettet for både lønmodtagere og selvstændige. De giver hjælp og vejledning om arbejdsmarkedet og bidrager med hjælp til jobsøgning. Gennem deres arrangementer, webinarer og podcasts kan du også drage inspiration til sit eget arbejdsliv. Skulle du få brug for det, tilbyder de karrieresamtaler og sparring i forbindelse med jobskifte.

Krifas oprindelse

Tilbage i 1899 blev Krifa stiftet af pastor Adolph Lauritz Hansen motiveret af en modstand mod specielt socialistiske fagforeningers stigende brug af strejker og lockouts på arbejdsmarkedet. Særligt kristne havde et problem med dette, da arbejdere da ville blive tvunget til at være en del af klassekampen uanset eget ønske. Derudover var mange socialistiske fagforeninger fjendtligt indstillet over for kristendommen. De kristnes løsning var da at bidrage med et alternativ til klassekamp og Kristeligt Dansk Fællesforbund gav her sine bud: forhandlinger eller domstol. Stadig til denne dag benytter Krifa disse grundprincipper. Krifa begyndte i Randers, men har nu Aarhus som deres hovedsæde. Her kan man finde deres direktion, A-kassesekretariat, økonomi, juridisk afdeling samt salg og kommunikation. Rundt om i hele Danmark har Krifa 16 afdelingskontorer spredt ud på Jylland, Sjælland, Fyn og Bornholm.

Kristendom

Krifas grundværdier

Krifa har tre overordnede værdier som deres ledetråd: Deres passion for at skabe arbejdsglæde, at man opnår anerkendelse for at udfolde sit potentiale, og at man har mod til at handle, selv hvis det er anderledes. Disse værdier udspringer af deres udgangspunkt i et kristent livs- og menneskesyn. Som før sagt er de imod anvendelsen af strejker og lockouts, da de anser dem for at fange uskyldige i et magtspil, der er til skade for samfundet. Snarere prøver de på at løse de uoverensstemmelser, som uvægerligt vil opstå mellem lønmodtagere og arbejdsgivere på en mere konstruktiv måde. Dialog er en af de måder, de finder mere konstruktiv. Den er et af deres vigtigste redskaber til forsvaret af arbejdernes rettigheder. Her er det vigtigt for dem, at de ikke fremstiller interessekonflikten som et fjendskab, da det ville stoppe dialogen i utide. Hvis ikke dialogen var i stand til at løse problemet, benytter de sig af en såkaldt ”voldgiftsdomstol”. Denne domstol består af en neutral dommer, samt en række repræsentanter fra både lønmodtagernes og arbejdsgivernes side.

Skriv et svar