Ytringsfrihed - Østrigaktionen

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Ytringsfrihed. Meget misforstået begreb. Mange kalder det brud på ytrings-friheden, når en læserbrevsskribent ikke får optaget et læserbrev eller hvis nogen straffes for injurier eller ringeagtsytringer. Det er vrøvl. Et dagblad her ret til at sortere sit stof, og ytringer har naturigvis konsekvenser. Den an-svarlige for dem må bære disse konsekvenser.
Iøvrigt gælder den grundlovssikrede ytringsfrihed alene retten til at ytre sig - specielt politisk - uden at statsmagten gan gribe ind på forhånd. Det er IKKE brud på ytringsfriheden, hvis statsmagten straffere allerede fremsatte udsagn. Det er i orden - hvis vi så havde haft frihed til at ytre os på egen bekostning. Men under den form for ytringsfrihed, vi nu har i dette land, kan man straffes for at sige sandheden offentligt og på egen bekostning. Og det er IKKE i or-den! Mogens Glistrup blev idømt en uges betinget fængsel for at betegne Islam som en verdensforbrydelse. Han fik ikke lov til at fremlægge beviser i retten for sin påstand. Han blev dømt på at hans undsagn - uanset om det var sandt eller ej - kunne krænke en religiøs gruppe!
Vi måtte altså ikke høre om det, Glistrup påstår, er sandt eller ej!
Sådanne tåbelige og uretfærdige retsafgørelser er næppe direkte grund-lov(s.d.)stridige. Men det kommer tæt på, idet forbudet mod at Glistrup dokumenterer sin påstand kunne tolkes som en "forebyggende forholdsregel", hvilket er forbudt i Grundloven.
Derimod kan man ikke straffes for at forhåne danskerne og danske værdier. Det er der - om ikke dom for, så dog tydelige retstilkendegivelser i forbin-delse med afvisninger af sagsanlæg i den anledning.

Voltaire sagde:"Jeg er uenig med Dem, i, hvad De siger, men jeg vil til det sidste forsvare Deres ret til at sige det". Men i dagens mere og mere islamiserede Europa er tendensen snarere: Jeg er uenig i hvad du siger. Jeg opfatter det som krænkende, og jeg vil få myndighederne til at lukke munden på dig!"
Dette er tendensen i EU-området i dag. I 2008 vedtog EU en rammeafgørelse vedrørende bekæmpelse af racisme og fremmedhad. Den pålægger EU-landene at vedtage "hate speech" lovgivning. Så før eller senere bliver den danske provinsregering på Christiansborg vel nødt til at følge trop.

Ytringsfriheden er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for opret-holdelsen af et nogenlunde frit samfund(s.d.). For hvad hjælper det at nogen opdager at den er helt gal på ét eller andet område, hvis han ikke kan få sit synspunkt ud i medierne(s.d.), eller hvis det store flertal ikke lytter til ham eller læser, hvad han skriver?  De højt respekterede amerikanske politiker Adlai Stevenson beskrev dilemmaet præcist: "I praxis må man nok erkende at det store flertal ikke læser skriften på væggen, før det står med ryggen mod muren."

Ytringsfriheden har to sider: en sender og en modtager. Ved at lægge afgift i form af radio/tv licens på modtagesiden har staten derfor begrænset yt-ringsfriheden generelt. Det må anses for en form for forebyggende for-holdsregel, og er således et grundlovsbrud, som har existeret lige siden den første lov om radiolicens blev vedtaget en gang i 1920'erne.
Se: Censur, Frihed, Medier, Tankepoliti.

Zigeunere. Nomadefolk, fordrevet fra det nordlige Indien af indtrængende muslimer i 9. - 14. århundrede. Kalder sig selv Romaer.

"I dag er romaerne den største minoritet i Europa og repræsenterer en mosaik af forskellige skikke, sprog og religiøsitet. Ikke desto mindre har de altså en fælles historisk og genetisk bagage." (Iflg. genetisk undersøgelse af 13 forskellige grupper af romaer i Europa) (WA 07 DEC 12012) (Lamani'erne i Indien har en lignende nomadisk levevis, adfærd og påklæd-ningsskikke.) Deres kultur tilpasser sig ikke de lokale normer. Som nomader er de ikke specielt renlige med deres omgivelser.

De fleste romaer er fastboende i dag, men en del foragter fast arbejde og den fastboende befolkning og udnytter den, hvor de kan. Familien og dens fordele betyder mere end stedlig lov, herunder forbud mod fx. butikstyveri.
Er de lokale dumme nok til at give dem sociale ydelser, ta'r de det med. Men de bestemmer selv over deres liv, og børnene kommer sjældent i offentlig skole. Derimod oplæres de hjemme i nyttige færdigheder såsom trick-tyveri, som nogle zigeunerfamilier er specialister i.
De begår sjældent personskade. Slår politiet en klo i dem, ta'r de det med godt humør, og byder på kaffe, når betjentene stiller med en ransagnings-kendelse. Zigeunere, der anlægger almindelig europæisk levevis, udelukkes fra familie- og stammefællesskabet. De betegnes med foragt som "gajo'er", dvs. fjender.
(Ordets oprindelse kan findes i http://www.romani.org/rishi/retygajo.html: det henviser til en muhamedansk fyrste, som tog 500.000 romaer som slaver og myrdede mange flere).
År 2000 havde ca. 700 romaer slået sig ned i to store boligkareer. 85% var uden arbejde, og levede af bistandshjælp eller anden offentlig støtte. Hver morgen telefonerede "gajo"-myndighederne for at meddele at deres børn blive nu ville blive afhentet i taxi og kørt til skolen. Her ville ungerne få "lidt læk-kert" at spise inden undervisningen.
De fleste voksne er analfabeter. Én af dem udtalte at det var dejligt at bo i Danmark, for her blev han aldrig træt. Det tror pokker!
NOV 2000 var der officielt ca. 1500 romaer i Danmark. Det reelle tal er snare-re 10.000 iflg TV2 21 SEP 2000. Iflg. samme kilde er der ca. 10 millioner i Europa. En artikel af Per Nyholm (JP 03 DEC 2000) angiver 2-4.000 i DK, og 5-6 millioner i resten af verden. European Roman Rights Centre anslår små otte millioner i Europa, fordelt på 30 lande. Rumænien over to mill., Bulgarien og Spanien hver 800.000, Ungarn 600.000, Tjekkiet og Frankrig 300.000, Italien og UK 100.000 (WA 26 JUL 01).
Vesteuropæiske romaer er fulgt med i den almindelige velstandsstiging og lever nu ikke sjældent i luxus-beboelsesvogne og kører i flotte BMW'er. Enkelte har opnået højere uddannelse. Dr. jur. Emil Schuka, præsident for Den Interna-tionale Romani Union, forsøger at skabe en politisk bevægelse for at få roma-erne anerkendt som en nation i et grænseløst Europa.

Romaer fra Centraleuropa rejser til Danmark og søger asyl. De får udleveret husgeråd og lommepenge, og så går tiden jo med det, indtil de bliver udvist efter nogle måneder. En socialarbejder udtalte at romaerne ikke kan inte-greres, for de vil ikke. Hvorfor skulle de dog også det? Så skulle de jo arbejde regelmæssigt. Modsat danskerne er romaerne ikke idioter.

http://ekstrabladet.dk/112/article1836242.ece: Ekstra Bladet
Sigøjnergangstere praler med guld, ure og biler
Flotte handlingsplaner og politiske tiltag har ikke sat en stopper for Levakovic-familiens enorme kriminalitet
07:43, 30. sep 2012 | Thomas G. Svensson, David Rebouh Dyre kommunale undersøgelser og samråd med hele tre ministre, et ocean af anholdelser og hundredvis af timer i hovedstadens retslokaler.
Ingen af delene lader til at have hjulpet det mindste: Levakovic-familien hærger fortsat på livet løs, og de ser sig ikke tilbage.
Mindst otte personer fra familien har siden november sidste år, hvor Ekstra Bladet satte massivt fokus på sigøjnerklanens kriminelle bedrifter, gjort sig bemærket med nye tilfælde af bl.a. tyveri, indbrud og brud på våbenloven.
Det viser en gennemgang af retslister fra hovedstadsområdet. Sagen om den vanekriminelle og ressourcekrævende familie var ellers oppe at vende på højeste politiske niveau.
Fortsætter ufortrødent
I Københavns Kommune, der har ansvaret for den storkriminelle familie, lovede hele tre borgmestre bod og bedring. Socialborgmester Mikkel Warming (EL) fortalte i november om et større oprydningsarbejde og sociale tiltag, der skulle dæmme op for Levakovic-klanens kriminalitet og tilbøjelighed til at tilrane sig uberettiget socialhjælp fra kommunekassen.
Men kommunen står tilbage med en lang næse, for den berygtede familie stjæler og svindler videre, og de ser tilmed ud til at være stolte af det.
På Facebook praler flere familiemedlemmer således med bundter af kontanter, dyre Rolex-ure, tunge guldsmykker og store biler. Værdigenstandenes beskaffenhed må - Levakovic-familiens kriminelle cv in mente - få alarmlamperne til at blinke voldsomt hos ordensmagten.
Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Levakovic-familien, det er desværre ikke lykkedes.

Hvad skal en velfærdsstat(s.d.) stille op med dem? Godt spørgsmål! National-socialisterne i Tyskland dræbte efter sigende mellem 500.000 og to millioner. Kommunisterne forsøgte at integrere dem, men deres imperium brød samm-men.

Personligt synes jeg, vi skal lade romaerne være i fred. De passer sig selv, hvis de får lov til det. De forsøger ikke at påtvinge os deres religiøse fore-stillinger. De er - om nogen - muhamedanernes ofre. Og de har århundre-ders hævd på deres ret til at være her. Lad dem være frie - både for be-skatning, statstvang og for statsunderstøttelse. Men naturligvis ikke for retsforfølgelse når/hvis de begår forbrydelser.

Ære og skam. Sammenhørende begreber. I foråret 2000 dinglede berusede engelske fodbold-hooligans rundt i Istanbuls gader, trak bukserne ned og tørrede røven i det tyrkiske flag og befamlede tyrkiske kvinder. To af dem blev hurtigt aflivet med lange slagteknive.
Tyrkerne følte nemlig deres ære utåleligt krænket, og den eneste mulige måde at afvaske en sådan skam er at dræbe krænkeren. Hvad ville der ske, hvis det samme skete i København? -  INTET!  Danskerne ejer ikke æres- og skamfø-lelse i observerbart omfang. Se: Gelotofobi.

Nogle er dog "flove over at være danskere", fordi enkelte stadig vover at give udtryk for den mening at vort land tilhører os. De flove (en sønderjysk amts-borgmester (V) og 1037 andre mere eller mindre kendte for politisk korrekt-hed) bekendtgjorde deres flovhed i helsides annoncer i begyndelsen af år 2000.  Jeg, for mit vedkommende, er flov over at skulle kalde disse ynkelige "flovdanskere" for mine landsmænd.

Byretten i Aarhus takserede en dansk piges ære til 10.000 kr. Beløbets impo-nerende størrelse skyldes måske at pigen kun var 13 år gammel og blev tvunget til at sutte på ikke én, men fire araberes og tyrkeres kønsdele. Men en trøst er det dog at pigens forældre (ifølge statistikken) sandsynligvis har stemt på ét af de partier, som er ansvarlige for masseindvandringen(s.d.) og dens følger.

Øl. Velmenende mennesker advarer mod at drikke øl i tropevarme, fordi øl er vanddrivende og kan medføre dehydrering. Det er spejlblankt vrøvl. Øl inde-holder jo masser af vand. Man kan sagtens dække sit væskebehov i tropevarme ved hjælp af ganske almindeligt exportøl.
Ellers ville undertegnede være en indtørret mumie i dag.

Østrigaktionen. EU-landenes traktatstridige forsøg på at tvinge Østrig til at ændre sin lovlige regering indledtes februar 2000, formentlig  på foranledning af de østrigske socialdemokrater. Det konservative parti (ÖVP) havde på normal demokratisk vis i januar 2000 dannet regering sammen med partiet FPÖ, som var modstander af masseindvandringen.
Hovedansvarlige for aktionen var Frankrig  og Belgien, som havde særligt politisk behov for et sådant forsøg på at forbyde virkeligheden. Den danske statsministers grundlovstridige hastværk med at få Danmark indblandet (han undlod at underrette Udenrigspolitisk Nævn) var antagelig medvirkende årsag til at vælgerne sagde nej til EURO'en 28 SEP 2001.
Østrigaktionen fusede ud i september, men den gav anledning til at der blev udarbejdet regler om, hvordan man skulle få vrangvillige medlemslande til at makke ret.
Se: Landsforræderi).

Censur

Censur. Beskrives i Grundloven (s.d.) som en "forebyggende foranstaltning". Det frie ord er farligt, men uundværligt. Grundloven forbyder censur. For-andring skal være mulig, selv om den mishager magthaverne.

Tilfældigt citat