Hattedame - Højreorienteret

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Habermas, Jürgen (født1929) Tysk filosof og sociolog inden for kritisk teori. Hans arbejder, som er kaldt neo-marxistisk, spænder over ...(Wikipedia). Han er et obskurantistisk og ofte selvmodsigende vrøvlehoved.
Men guru er han for venstrefløjen.

Som Dalrymple skriver: "With regard to Professor Habermas’ obscurity, however, one is spoilt for choice. It is true that even at his most opaque, one sometimes glimpses a meaning, or at least a connotation, as one might glimpse a giant panda in a bamboo forest;"
Jürgen Habermas’ European Dreams
by Theodore Dalrymple
http://libertylawsite.org/2012/10/24/jurgen-habermas-european-dreams/

Hattedame. Specielt varmhjertet overklassekvinde. Exempler: Overlægefrue og skuespillerinde Anne-Marie Helger, sangerinden Annisette, skuespillerinden Lone Hertz. Der er mange andre.
Egentlig burde definitionen lyde "Specielt varmhjertet overklassekvinde af begge køn - for fænomenet og adfærden findes så sandelig også hos mænd!

Heidegger, Martin. Tysk nazistisk filosof, som har fået stor indflydelse på såvel den brune som den røde venstrefløj.
Se: Kollektivisme.

Heltedyrkelse. Hovedsagelig et venstrefløjsfænomen. Exempler; Lenin, Stalin, Ho Chih Minh, MaoTse Tung, Karl Marx, Che Guevara, Adolf Hitler...

Helvede.
“Næsten på hver tredje side i Nye Testamente advarer Jesus dem, der ikke holder Hans befalinger, idet Han omtaler muligheden for evig fortabelse i Helvede, ligesom Djævelen også nævnes flere steder i skriften. Vore moderne præster berører sjældent eller aldrig disse perspektiver direkte efter Bibelen; deres forkyndelse udgør ofte en slags tandløs, intetsigende snik-snak. Frygter vore teologer da, dersom de med saft og kraft holdt sig til Bibelens ord, at menigheden efter gudstjenesten skulle behøve psykologhjælp, eller at vore biskopper, der er mere humane end Vorherre selv, da behøver at træde til med milde og udglattende bortforklaringer?” (Beyer, J-P 29 DEC 97).
Se: Religioner.

Herskende klasse. Tidligere "grever og baroner", nu toppolitikere. Højadelen i 1900-tallet var socialdemokrater og radikale (s.d.). Medlemskabet er ofte reelt arveligt. Mange familienavne går igen i Folketinget.
Den radikale P. Munch betegnede radikale akademikere som et "naturligt aristokrati". Tja...
Se: Elite, Nietsche,Venstrefløj.

Himmler, Heinrich. Tysk nationalsocialistisk politiker. Som topmand i det regerende socialistparti (NSDAP) og Reichführer SS bedrev han social ingeniør-kunst (s.d.) i stor stil. Det betød drab på et meget stort antal jøder og zigeunere(s.d.) samt indretning af “Lebensborn”-stutterier til avl af børn mellem lyshårede kvinder og SS-mænd. ABBA-sangerinden Anni-Frid Synni Lyngstad (senere Prinsesse von Plauen) er vel nok ét af de smukkeste resultater af dette program.

Historicisme. Karl Poppers (s.d.) betegnelse for teorier om at historiens udvikling er forudsigelig, analogt til visse fysiske processers forudsigelighed. Ex. marxismen. I dag indser vistnok de fleste at dette er umuligt.
Se: Kaosteori, Sommerfugleeffekten.

Historie.
“Når vi vil sige, at noget er betydningsfuldt, siger vi at det er historisk. Når vi vil sige at det er betydningsløst, siger vi at det er historie.” (Ivar Gjørup).
Historien lærer os at langt de fleste ikke lærer af historien, og derfor gentager den. Alligevel har den romerske historiker Tacitus ret: “historien kan være nyttig, når den bruges til at fremholde til fordømmelse af hvert eneste ondt ord eller handling og til at fremhæve til lovprisning hvert stort og ædelt ord og handling.” De røde multikulturalister vidste hvad de gjorde, da de nedlagde historieundervisningen i Folkeskolen. Uden historie er vi en almue - lette at manipulere. Det er også meningen!
“Et historisk vankundigt folk kan ikke vise andre (kulturer) den respekt, som det ikke viser sig selv.” (David Gress).
Se: Danegeld, Folk.

Hitler, Adolf. Det bedste, man kan sige om ham, er vel at han efter sigende skitserede linjerne til den oprindelige Volkswagen.

Hjernevask er (på initiativ af Lenin, umiddelbart efter magtovertagelsen i 1917) baseret på russeren Pavlov’s arbejde med psykisk betingning. (“Pavlov’s hunde”). Metoderne blev anvendt af kineserne under Koreakrigen i forsøg med at omvende amerikanske krigsfanger til kommunismen. Centralt i hjernevask er at ofret ikke kan unddrage sig behandlingen. Ordet har derfor en stærkt negativ klang og misbruges ofte i propaganda til at betegne politisk og religiøs påvirkning uden fysisk tvang.
Hjernevask i ordets oprindelige betydning blev i perioden 1970-1990 anvendt af kristne, som med vold og frihedsberøvelse prøvede at vende navnlig deres (endda ofte voksne og fuldmyndige) børn bort fra hvad de betegnede som “nyreligiøsitet”.
Se: Hovedrengøring, Sproget, misbrug af.

Hjertet. “Det er ikke nok at hjertet slår; det skulle også gerne have noget at slå for.” (Johannes Møllehave).

Holdninger er noget, jeg har. Du har fordomme!
Se: Værdier.

Holocaust. (Egentlig “brændoffer”). Jean-Marie Le Pen, den franske nationalist, som venstrefløjen elsker at hade, fordi han kæmper for et fransk Frankrig, kalder Holocaust for en “detaille i historien”. Han har ret. Andre regimer har myrdet langt flere mennesker end nationalsocialisterne ombragte.
Det gør ikke de tyske socialisters forbrydelse mindre. Men i dag har andre socialister magten over medier og læreanstalter, og mange af dem er moralsk medansvarlige for Lenins, Stalins, Maos og Pol Pot’s tilsvarende eller langt mere omfattende myrderier. Det skal helst glemmes.

“Professor Kurganov vurderer at ca 66 millioner mennesker blev dræbt i USSR mellem 1919 0g 1953 - skudt, torteret, for det meste frosset eller arbejdet til døde. Andre siger at det rigtige tal kun er 45 millioner.” (Fra Bo Bjørnvigs anmeldelse af Robert Harris: “Archangel”, WA 27 NOV 98).

“Den af franske forskere offentliggjorte sortbog anfører, efter omhyggelige undersøgelser af alle foreliggende tal, at det kommunistiske diktatur i Kina indtil videre har kostet mellem 60 og 65 millioner livet” (JP 27 APR 01). Det skal helst glemmes. Minder man om kommunisternes myrderier i samme åndedrag som nationalsocialisternes, “relativiserer” man Holocaust. Og det er meget slemt, for så er man nok mindre fordømmende overfor nationalsocial-isterne, end man bør være. Men det er særlig slemt for for dem, der ikke tåler sandheden, fordi de er moralsk medskyldige i lige så forfærdelige forbrydel-ser.
Japanerne dræbte 19 millioner mennesker under deres 15 års krig mod Kina (Iris Change; The Rape of Nanking”, Penguin Books, iflg. WA 27 AUG 99).
Jarod Diamond vurderer at den hvide mand har dræbt et lignende antal nordamerikanske indianere.
Tyrkerne myrdede ca. 350.000 kristne grækere og ca. 1.5 million kristne armeniere under og efter første verdenskrig. Den belgiske kong Leopold II’s håndlangere myrdene omkring 10 millioner negre i de år, han var eneejer af Congo. (Adam Hochschild: King Leopold’s Ghost).

Nationalsocialisternes millionmassemord, fortrinsvis rettet mod jøderne, fandt utvivlsomt sted. Antallet af myrdede er usikkert, men det har været mindst én million, antagelig langt flere. Det officielle tal er som bekendt seks millioner.
Se: Antisemitisme, Folkemord, GULag, Staten.

Holisme. Den ide at helheden er andet end summen af enkeltdelene. (Ex. et urværk). Udvides ofte i metafysisk retning, godt illustreret ved den hinduiske grundtese at alt er i Gud.
Se: Religion/hinduisme.

Homesteading. Tilegnelse af noget, som ikke ejes. Problematisk, når det ikke-ejede er land, der beboes/benyttes af “oprindelige folk” (aboriginer). I praxis løses problemet som regel ved magtanvendelse incl. folkemord (s.d.).

Hovedrengørig. Se Hjernevask.

Humanisme. Hurra-ord, der kan betyde næsten hvad som helst. I dag som oftest betegnelse for et tankesæt, der lægger vægt på det enkelte menneske, men som ikke indbefatter tro på Gud. Både tilhængere og modstandere af kommunismen har hævdet at denne morderiske ideologi er humanistisk.

Én af de pæneste definitioner lyder:
“Humanismen er forestillingen om at det enkelte menneske er ukrænkeligt, og at det aldrig må gøres til at middel for at opnå andre mål.” (Jes Fabricius Møller, Kr. Dagbl. 14 MAJ 02).
Kristne er hoppet med på vognen. Den schweiziske teolog Karl Barth skrev at “der er ingen humanisme uden evangeliet.”

“Ja, for hvad det humanistiske er, ved ingen, hvad det gode er, ved ingen - men alle ved at det må være internationalt, hævet over tid og sted og historiske og etniske og religiøse forskelle.
Altså gør man det gode og humanistiske ved altid at handle internationalt og hade det nationale. Det må ende i dyrkelsen af den totale magt, som jo er nødvendig for at gennemføre det gode. Da man ikke ved hvad DET er, har man kun tilbage dyrkelsen af den absolutte magt som det absolutte gode.”
(Sten Vedstesen, Frihedsbrevet nr.3 1999).

“Nu ved jeg .....at det ikke er menneskeheden, man skal elske, men menne-skene, individerne. Hvert enkelt individ for sig. Det har jeg lært af erfaringen med kommunismen. Og jeg er af den overbevisning at alle doktriner, alle ideologier, betragter mennesket som en del af en masse. De elsker ikke mennesket som individ. Derfor kan jeg ikke være enig med nogen doktrin..” (Kilde mangler).

NB: Pas på når politikere bruger ordet humanisme, for så er de garanteret ude på at lave numre med dig. Det er fristende, ud fra visse politikeres brug af ordet, at slutte at ordet humanisme er synonymt med dyb åndssvaghed.

Om jordskælvet i Messina i 1908 skrev forfatteren og teologen Jakob Knudsen til samtidens store forargelse om den glæde det dog var at se Vorherre vise sit sande ansigt - fremfor den kransekagefigur, man havde gjort Ham til i humanistisk forståelse af kristendommen, der gjorde Gud til synonym med gode gerninger.
Jordskælvet var for Jakob Knudsen et udtryk for almægtigheden, der satte sig igennem:

“Noget af det friskeste, der er sket i min Levetid, er Jordskælvet i Messina. Midt i Nutiden, der raadner op af Humanitet, viser Han sig som Han er, den Gamle, evigfrisk, fuldkommen “inhuman”! --- Hundredtusind Mennesker, onde og gode, sunde og syge, rige og fattige, troende og vantro - væk er de! Knu-ste! - Ja, det er en Skam at man ikke kunde faa alle vore verdsligt forkynden-de Præster og humane Lægprædikanter stillede op som Tilskuere ved denne Begivenhed. - ikke for at de skulde gå på Hovedet i Messinastrædet - jeg er ikke ubeskeden i mine Ønsker - men blot for at de kunde se og se, så de aldrig kunde glemme det.” (Jfr. Lillelund).

Mennesker bliver dummere i flok, men klogere enkeltvis. Det er altid nemmere at lade sig fordumme, end omvendt." (Wizlawa Szymborska, polsk forfatter-inde og nobelprstager, tidligere kommmunist. Cit. JP Kultur 05 JAN 1999).

NB: Når politikere påberåber sig humanistiske motiver - så hold på tegne-bogen!!!
Se: Ukrænkelig.

Hunden. Menneskets bedste ven. Vor følgesvend siden ældre stenalder. Formentlig efterkommer af dristige ulve, der har valgt at følge mennesket, fordi der tit falder noget af fra menneskets jagter.
Sartre kalder antikommunister for hunde, og islamister kalder hunden uren. Det siger mere om dem selv end om dette tapre, kloge, trofaste og venlige væsen, med de vidunderligt skarpe sanser. Med rette kaldet menneskets bedste ven.

Hvorfor? Allerdybest set er spørgsmålet antagelig meningsløst. Verden ER. Spørgsmålet “hvorfor” forudsætter et formål, en hensigt eller i alt fald en årsagskæde. En sådan rækker næppe helt tilbage til “Big Bang”, da tiden begyndte.
Se: Metafysik.

Hybris. Græsk: overmod, der udfordrer guderne. Marxisternes slagord om, “at det gælder om at forandre verden”, idet de tror at de allerede besidder den fornødne forståelse til at frembringe et evigt lykkerige, uden klasseskel, uden stat, hvor mennesker kun gør, hvad de har lyst til livet igennem...DET er hy-bris, der VIL noget! Det er social ingeniørvirksomhed (s.d.) også. Som græker-ne sagde: “Den, guderne vil ødelægge, slår de med vanvid.”
Se: Etatisme, Socialisme.

Hæleri. Modtagelse af formuegoder, fremskaffet via berigelsesforbrydel-ser(s.d.).
Se: Korruption, Offentlig ansættelse, Overførselsindkomster, Privilegier, Rettigheder.

Højforræderi. To betydninger. De fleste tror at højforræderi blot er særligt slemt landsforræderi. Men højforræderi er en forbrydelse mod landets for-fatning, og sådan er ordet defineret i Grundloven:
§ 34:"Folketinget er ukrænkeligt. Enhver, der antaster dets sikkerhed eller frihed, enhver, der udsteder eller adlyder nogen dertil sigtende befaling, gør sig skyldig i højforræderi." Højforræderi i den betydning er derfor almindelig praxis blandt medlemmerne af den revolutionære venstrefløj, helt tydeligt i perioden 1968-1989. At opfordre til revolution er pr. definition højforræderi.

SF folketingsmedlem Ole Henriksen begik groft højforræderi for åben tv-skærm ved at deltage i blokade af Folketinget 28. marts 1985. Politikere, der forhandler udenrigspolitiske spørgsmål med fremmede magter uden om regeringen (som Kjeld Olesen, Lasse Budtz og Poul Nielson gjorde i Moskva) er i alt fald tæt på.
Se: Grundlov.

Højrefløj. Politiske bussemænd. Existerer næppe i dagens Danmark. Ordet bruges til at markere. Pudsigt nok blev russiske gammelkommunister kaldt “højreorienterede” i dansk presse i årene lige efter Sovjetunionens sammen-brud i 1989-91. Sideløbende blev deres meningsfæller i Danmark kaldt ven-streorienterede, medens partiet Venstre som bekendt regnes til højrefløjen.
En egentlig højrefløj finder man måske i Sydamerika, blandt ældre godsejere i Chile, f.ex., (Se: Isabel Allendes “Åndernes Hus”.)
Se: Konservatisme, Pinochet, Politisk Økonomi.

Højreorienteret. Modsat venstreorienteret (s.d.) Betegnes med den sorte farve, så alle kan se hvor slemt det er at være højreorienteret. Ganske pudsigt (vel egentlig “racistisk”) at venstrefløjen bruger sort som negativt stempel! Højreorienterede var tidligere folk, der respekterer Gud, Konge og Fædreland, privilegier (s.d.), adel, rang og stand. I nutidens sprogbrug betegner ordet en ond, egoistisk (s.d.) usolidarisk (s.d.) politisk ukorrekt (s.d.), formentlig endda racistisk personage, der truer elitens (venstrefløjens) privilegier.
En højreorienteret er ofte en venstreorienteret, som har fået rigtig mange tæsk af virkeligheden.
Egentlig højreorienterede partier eller bevægelser findes ikke i Danmark. De sidste var måske de sønderjyske unge, der før anden verdenskrig brød med Konservativ Ungdom og dannede deres egen bevægelse med programpunkter som korporativ stat, Danmark til Ejderen og genoprettelse af det militære forsvar. Disse unge gjorde en stor indsats i modstandskampen mod tyskerne. (Hans Mørup: “En sønderjysk stridsmands erindringer fra kultur- og mod-standskamp 1929-1945”).

Censur

Censur. Beskrives i Grundloven (s.d.) som en "forebyggende foranstaltning". Det frie ord er farligt, men uundværligt. Grundloven forbyder censur. For-andring skal være mulig, selv om den mishager magthaverne.

Tilfældigt citat