Dagpenge - Dødsstraf

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Dagpenge. "Den 49-årige Ulla S., Nørresundby har været på dagpenge i 21 år....kommunen har bare udnyttet reglerne og givet hende 26 ugers aktivering, når hun var ved at falde ud af systemet. Dermed kunne hun forblive som dagpengemodtager (statskassen betaler) og undgik at komme på kommunal bistandshjælp. Metoden er velkendt og kaldes "aalborgmodellen" . Arbejdsfor-midlingen bærer deres del af ansvaret for at op mod 300 nordjyder har gået ledige i masser af år."
LO-formand og tidligere arbejdsmarkedspolitisk ordfører Kaj Poulsen er ikke overrasket. Borgmester Henning G. Jensen vedkender sig forholdet og hævder at fremgangsmåden er udtænkt i samråd med LO "af menneskelige årsager ...for at folk blev i a-kassesystemet." (Nordjyske Stiftstidende 14/10/99).

Pr.10 JUN 2012 har den langtidsledige Katja været uden reelt arbejde i 35 år. (Den Korte Avis 10 JUN 2912).

Danegeld. "De der ikke lærer af historien er dømt til at gentage den". Det store flertal lærer IKKE af historien og gentager den derfor. År 2000 snakkede politikerne om at overføre enorme midler til flygtninge/indvandrer-produce-rende lande, såsom Somalia, Marokko, Afghanistan, Pakistan. Havde de evnet at læse indenad, kunne politikerne studere hvad der skete, da de angelsaxiske konger prøvede at betale sig fra besøg af danske vikinger. Et engelsk mund-held fra den tid lyder: "If you pay danegeld, you'll never get rid of the Dane"- "Hvis du betaler danegeld, slipper du aldrig af med danskeren". Ligervis, hvis man gør det økonomisk fordelagtigt for et land og dermed for dets politikere at producere flygtninge, vil de selvfølgelig øge flygtningeproduktionen.

Hvor dum kan man være, før man glemmer at trække vejret?
Se: Darwinprisen, Dumhed.

Danmark. "Resultatet af den politiske forståelse mellem arbejderne og bøn-derne blev en kombination af Grundtvig og Marx i den forstand, at vi fik et samfund, hvor de fleste har for meget og laver for lidt" (Henrik Dahl, jfr. WA 11 DEC 2005).
Vi er klodens mest blærerøvede nation. "Endog i beskedenhed er vi førende", som Piet Hein skal have sagt. "Foregangslandet" har verdens højeste skatter, beskeden gennemsnits-levealder og skolebørn, der læser dårligere end de fleste. Før Sovjets sammenbrud løftede vi moralske pegefingre, men kørte militært næsten på frihjul. Vi ville ikke have atomvåben i landet i fredstid, faldt vore allierede i ryggen ved at svigte solidariteten i NATO's dobbeltbeslutning, men brugte dusinvis af milliarder på at "være gode ved negrene i de varme lande", hvor nøden tiltager, trods indsatsen...og importerer 15-20000 frem-mede årligt til evig forsørgelse på skatteydernes bekostning.
"Danske politikere ser sig som missionærer for det gode i en ond verden. "Hovedproblemet er det almene syn på Danmark og Danmarks rolle med den besynderlige tro på, at vi har en særlig mission, udover at sikre indlysende danske interesser i et samspil med andre nationer" (Sven Ove Gade, EB 27 AUG 99).
Se: Børnehavelærerinde, Dumhed.

Danmarks Radio. Venstreorienteret tidligere mediemonopol, der lever fedt af tvangsinddrevne licensmidler. Under den kolde krig drev man direkte kom-munistisk propaganda i samarbejde med kontakter i DDR. Monopolet er nu forlængst brudt, men politisk korrekthed med tilhørende indvandringspro-paganda og had mod USA er stadig en vogue.

Et grotesk eksempel er at danskerne ikke fik at vide at Præsident George W. Bush efter 11. september 2001 iværksatte en storstilet indsamling blandt amerikanske børn til fordel for børnene i Afghanistan. Hans befaling til det amerikanske flyvevåben om at nedkaste madpakker til afghanerne blev blot til en sur bemærkning om at afghanerne ikke kunne lide dem.

"Vi skal høre, hvad vi har godt af at høre. Vi skal opdrages, lulles. Vi skal forstå, ikke det virkelige, men vi skal forstå, hvad DR's medarbejdere mener, vi skal forstå." (Mogens Rukov om DR'd dækning af Mellemøsten 27 JUL 2004).

For få år siden kunne direktørerne for landets to statsejede TV-stationer træde offentligt frem som politiske kommissærer, der tog befolkningen i politisk-korrekt skole. Ved et debatmøde om medier i 1997 udtalte generaldirektør Christian Nissen: »Hvis Danmarks Radio skal tage sit idégrundlag alvorligt, så bør vi bevidst i den samlede sendeflade forsøge at dæmme op over for den højrebølge i indvandrerspørgsmålet, der strømmer gennem landet«.
(Jyllands-Posten 15.11.97) Generaldirektøren udtalte ligefrem, at journalisterne ikke måtte forholde sig »neutralt« til den multikulturelle virkeligheds problemer, fordi det stred imod DRs »idégrundlag«: »Omvendt kan vi ifølge vort idégrundlag ikke forholde os fuldstændig neutrale« (min kursivering). TV 2s daværende direktør, Jørgen Flindt Petersen, udtalte sig på lignende vis (Jyllands-Posten 13.11.97.). Gad vide, hvordan Nissen og Flindt Petersen forholder sig til den muslimske »højrebølge«, der i øjeblikket »strømmer gennem landet«.(Brl.T. 30 NOV 2004, Af Michael Pihl, lektor

Statens krav om licensbetaling for retten til at eje et modtageapparat begræn-ser ytringsfriheden. Dette burde undersøges ved Menneskerettighedsdomsto-len!
Se: Bermuatrekanten, Den kolde Krig, Medierne, Propaganda.

Dannebrog. "Dannebrog er det danske svastika. Det burde samles ind og afbrændes." (Lars "von" Trier, filminstruktør). TV-sport viste for en del år siden en glad lille nigerianer, der løb rundt der løb rundt med et rødt flag med et hvidt kors i. Det stødte mig ikke, for det stykke stof, den sorte mand benede rundt med, var ikke Dannebrog. Korset var dobbelt så bredt som det skal være og bar Bryggeriet Carlsbergs logo. I det ægte Dannebrog er forholdet mellem rødt og hvidt lodret: 3 - 1 - 3 og vandret: 3 - 1 - 41/2.

alt

Det korsbanner, paven sænkede kong Valdemar i anledning af korstoget til Estland, er MIT flag. Fremmede (uanset evt. tillagt statsborgerskab) er velkom-ne til at holde fingrene fra det! Det er bryggerier også, omend Carlsberg er et godt og historisk set meget dansk bryggeri.
Dannebrog betyder mere for danskerne end andre flag betyder for andre:

"En russisk litteraturforsker, som opholdt sig nogle måneder på en dansk højskole, undrede sig over det danske flags funktion i Danmark. At flaget kunne bruges som udtryk for en nationalfølelse, uden at det var fjendtligt rettet mod nogen som nationalisme, eller uden at det blev opfattet som magthavernes symbol. At flaget kunne være et billede på den samlede nation var for ham fremmed. Det betød en helt anden form for forhold mellem "de" og "vi" i Danmark, end han kendte fra sit hjemland, og han illustrerede det med en historie, der stammer fra Dostojevskij: et planlagt attentat. Ville man gå til myndighederne med viden om det? - her svarede Dostojevskij, i Rusland ville man ikke. Ville man i Danmark? Det ville man sikkert." (Kjeld Bjørnager, Slavisk Institut, Aarhus Universitet, WA 01/11/02).

Dronning Victoria overværede indvielsen af Suez-kanalen i 1869. Ved den lejlighed lod hun gennemføre en meningsmåling blandt skibscheferne om, hvilket af de deltagende nationers flag, der var de smukkeste. Det var natur-ligvis Dannebrog. Peter Seeberg skrev: "Det er kedeligt for de andre, men det er pinlig sandt! Vi har fået tildelt det smukkeste flag i verden. Det må der være en hensigt med - og det er der naturligvis".

Danske Encyklopædi. Opslagsværk, der udviser en sær selektivitet til fordel for den hedengangne kommunisme. Den højt respekterede, sovjetkritiske historiker professor Bent Jensen blev vraget som sovjetekspert til fordel for en ukendt og uproduktiv kommunistisk lektor fra Aarhus.
Ligegyldige personager har fået biografier optaget, men ikke Bent Jensen. Man har fundet plads til adskillige fremtrædende kommunister - uden dog at nævne at de var kommunister (Elias Bredsdorff, Mogens Fog, Hans Kirk).
Bent Jensen beretter (JP 16 JAN 2001) at hans artikel om foreningen og bladet "Frisindet Kulturkamp", hvor han påpegede at bladet, til trods for at det i sine egne love skulle være imod enhver form for diktatur, i praxis kun angreb fascisme og nazisme, blev erstattet af en anden, hvor disse kendsgerninger var udeladt.

"Tre ud af fire studerende på fakultetet for historie (i 70'erne) var venstreori-enterede - den sidste fjerdedel desorienterede - og det er de første, der skriver historien. Stort set. De er dagens forskere, lektorer og professorer, og selv om Muren er faldet, Sovjetimperiet styrtet i grus og skønt tidens børn er blevet gråhårede i mere end én forstand, så sidder de på flæsket. De bestem-mer hvordan teksten skal udlægges, og er der noget, man ser i nåde til og omfatter med stor overbærenhed, så er det egne fejl og forsyndelser. Her farer man med lempe, og det fornemmes i Den Store Encyklopædi." (Ulrik Høy, WA 10 MAJ 2001).

Angrebene blev affejet; Politikens chefredaktør Thøger Seidenfaden kaldte kritikken "en tyndbenet, småhysterisk og helt igennem proportionsløs kam-pagne". I 2003 udkom så et supplementsbind, som retter op på de værste forsyndelser. I 2006 udkom net- og dvd udgaven, som på stort set alle punkter imødekommer kritikken!
Det har senere vist sig encyklopædiens hovedansvarlige, rigsantikvar, professor dr. phil. Olaf Olsen i sin ungdom har været meddeler for den sovjetiske ambassade og fortsat har et højst ejendommeligt forhold til den historiske virkelighed.
Se: Bermudatrekanten, Gyldendal. Landsforrædere.

Den Danske Forening, DDF. Politisk neutral forening af danskere, som mod-sætter sig den igangværende masseindvandring(s.d.). Grundlagt 1986 af gamle frihedskæmpere fra besættelsestiden 1940-45. Foreningen accepterer ikke medlemmer, som har eller har haft forbindelse til nationalsocialisme.

Danske i verdensklasse


Der er en hel del. Jeg har udvalgt de efter min mening største. Deres virke har været af afgørende betydning og rækker gennem århundreder og over en stor del af den civiliserede menneskehed:

 

Litteratur:

Saxo Grammaticus (ca. 1150 - 1220). Skrev Gesta Danorum - Danernes gerninger - på fineste sølvalderlatin.

H.C. Andersen (1805 - 1875). Navnlig hans eventyr er oversat til alverdens sprog.

Billedkunst og arkitektur:

Bertel Thorvaldsen (1770 - 1844). Den neoklassiske skulpturs uovertrufne mester.

Jørgen Utzon (1918 - 2008). Sidney Operaen.

Johan Otto von Spreckelsen (1929 - 1987). Menneskehedens Triumfbue på Champs Elysées.

Medicin:

Thomas Bartholin (1616 - 1680). Fandt sammenhængen mellem kirtel- og lymfekarsystemet. Grundlagde verdens første fagvidenskabelige tidsskrift, Acta Medica.

Niels Steensen (Nicolaus Stenonius) (1638-86). Banebrydende anatom, elev af Thomas Bartholin.

Arkæologi:

Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865). Grundlagde den moderne arkæologi. Fastlagde tredelingen i sten- bronce- og jernalder.

Astronomi:

Tyge Ottesen Brahe (Tycho) (1545 - 1601). Beskrev supernovaen i stjerne-biledet Cassiopeja i en lille pamflet, "De Nova Stella". Dette ændrede vort verdensbillede afgørende og blev begyndelsen til den moderne videnskabe-lige kultur. Tycho viste at kometerne bevæger sig i det translunare rum. Hans uhørt præcise positionsbestemmelser danner grundlaget for de berømte tre keplerske love om planeters bevægelser, der sammen med Galileis laboratorieforsøg igen danner grundlaget for Isaac Newton's mekanik og dermed for stort set al moderne fysik og teknik.

Etnografi:

Frans Blom (1893 - 1963). Grundlæggende ekspert i Maya indianernes kultur. Hans hacienda, Na-Bolom i San Cristobal de las Casas i Chiapas er nu museum.

Fysik:

Ole Rømer (1644 - 1710). Beregnede som den første lysets hastighed.

Hans Christian Ørsted (1777 - 1851). Hans opdagelse af elektromagnet-ismen danner grundlaget for hele vores moderne tekniske verden.

Niels Bohr (1885 - 1962). Grundlagde den moderne atomfysik, kernefysik og kvantemekanik.

Filosofi:

Søren Aabye Kierkegaard (1813 - 55). Anses for existensfilosofiens grund-lægger.

Geografi:

Vitus Jonassen Bering (1681 - 1741). Måske historiens største opdagelses-rejsende ved siden af Columbus, Magellan og Cook.

Geologi:

Niels Steensen (Nicolaus Stenonius) (1638-86). Foruden sine anatomiske opdagelser grundlagde han palæontologien og krystallografien.

********************
Darwinprisen. Tildeles posthumt og symbolsk via dagspressen til personer, der gennem deres dødelige afgang befrier menneskehedens fælles arvemasse for deres mindre begavede gener. Den kunne fx. være tildelt dyrepasseren Friederich Richfeldt i Paderborn. Han gav en elefant med forstoppelse lava-ment, mens han stod lige bag dyret. Da resultatet kom, trådte han tilbage, gled, slog hovedet, besvimede og kvaltes i elefantlort.
En anden selvskreven prismodtager er den mand, der i januar 2009 satte sin revolver med en patron i tromlen for tindingen for at demonstrere russisk roulette. BANG!
Prisen kunne måske også ad åre tildeles det danske folk kollektivt, idet det finder sig i at lade sig udskifte.
Se: Dumhed.

Danskere. "En hoben skide svenske fremmedarbejdere" iflg. dav. statsminister Poul Nyrup Rasmussen i JP 01/05/00. (Se: Tugthuskandidat).
Indvandringspropagandister forvirrer folk med spørgsmålet "hvad er en dan-sker?" Svaret er ellers let nok: Du er dansker hvis du føler dig som dansker, og hvis det store flertal af danskerne, uden at tænke nærmere over det, anser dig for at være dansker. (Se: Identitet).
Iflg. Ordbog over det danske sprog er man af dansk nationalitet, når man hø-rer til et dansk fællesskab med hensyn til sprog, kultur, historie og nationalfø-lelse (min understregning), uden hensyn til politisk samhørighed.

"Der findes en lang, kontinuerlig udvikling i den danske befolkning. Vi har aldrig været udsat for de store folkevandringer, som stammerne længere nede i Europa, og er i bund og grund en stabil befolkningsgruppe med urgamle rødder" (Professor Lotte Hedeager, Oslo Universitet, JP 01 MAJ 2000)

"Danmark er en særlig enhed, der ikke er truet af internationaliseringen. Selv om bornholmere og folk fra Vendsyssel en gang imellem skaber sig lidt, så opfatter vi dog alle os selv som danskere. Modsat for eksempel i Spanien, hvor statsdannelsen er baseret på erobringer, og i Italien... Men vi er et lille, sluttet område, der ikke er et produkt af erobringer, og i de sidste 1200 år har været en enhed."(Fhv. rigsantikvar Olaf Olsen, Kr. Dagbl. 08 APR 02).

Ak ja, det var sandt for bare 30 år siden, men den tid var allerede forbi, da ovenstående blev skrevet. Men nogle af os er er flittigere end andre, som følgende citat viser:

"Flittige og ædruelige Bønderkarle og Haandværkssvende behøver intet andet Raad end at gjøre alting i Penge og saa reise, jo før, jo hellere. Dagdrivere, som helst vil forslaa Tiden med at drikke, spille Kort og ryge Tobak, gjør bedst i at blive i Danmark." (Dansk-amerikaneren Andreas Frederiksen, februar 1869).

Danskerne er suverænt de mest tillidsfulde. En gallupundersøgelse blandt 500 danskere viser at tilliden er helt i top hvad angår tillid til institutioner, rege-ring, sundhedssystem og politi. Danskerne fører m.a.o. i disciplinen godtroen-hed. Vi er som folk selvskrevne til Darwinprisen (s.d.) og vil formentlig vinde den. Posthumt, naturligvis.

I den seneste World Values Survey sagde at 64,5% af danskerne ja til spørgs-målet om man kunne stole på de fleste andre mennesker. Det kan man måske også (endnu) i Danmark, men det gælder bestemt ikke generelt. Verdensgen-nemsnittet for gensidig tillid er 28%.
Denne - verdens højeste - sociale kapital er et stort gode, som vi formentlig vil miste, efterhånden som det "multikulturelle samfund" udvikler sig.
Undersøgelser viser at danskerne er verdens mest arbejdsomme folk. Det ligger i vor kultur fra gammel tid. Professor Jørgen Goul Andersen tilskriver dette til generationers opdragelse, bl.a. grundet i Luthers og Grundtvigs tanker (NJS 25 JUL 2006). Det giver os en væsentlig konkurrencefordel, men naturligvis kun så længe danskerne er virkelige danskere. ("Nydanskere", opdraget af forældre med en anden kulturbaggrund, får naturligvis andre holdninger til arbejdet. For disse holdninger er cementeret i syv-års alderen).
Se: Dumhed, Etnisk gruppe, Farlige Tanker, Identitet, Islam, Nation, Papirdansker, Tillid.

Debat. Når politikere kræver debat ønsker de blot en propagandakampagne, der skal overbevise vælgerne, disse uvidende høveder, om politikernes prægtige ideer og planer. Det er vistnok aldrig set at en politiker ønsker reel debat for at få et spørgsmål belyst, så han/hun kan blive klogere. Politikeren fatter ikke at folk faktisk forstår ham/hende, man at de simpelthen ikke vil det, politikeren vil.
NOV 2011 erklærede EU-parlamentarikeren Connie Hedegaard at det ville være "omsonst" at starte en debat om det danske monetære forbehold - den folkelige modstand mod indførelse af EURO'en var alt for stærk. Damen så ganske åbenlyst ordet "debat" som ensbetydende med statsdirigeret propagandakampagne.

Definition betyder afgrænsning, sproglig beskrivelse af hvor det omhandlede begreb(s.d.) adskiller sig fra andre begreber.
En definition har ikke mening, hvis det definerede begreb selv inddrages i definitionen. Det giver fx. ingen mening at sige at en hest er en hest. Men må definere en hest som et stort pattedyr med visse bestemte karakteristika. Men der er en alvorlig vanskelighed; visse fundamentale begrebet kan ikke defi-neres uden at begrebet selv inddrages. Prøv selv at definere begreber som tid, længde, liv... Ja, man kommer såmænd endda i vanskeligheder, hvis man vil vil give en juridisk holdbar definition på begrebet stat (s.d.)
Vi ved jo godt hvad tid, længde, liv og stat er for noget. Bare vi ikke bliver bedt om at definere det. Sproget kan være frustrerende.

Degeneration. Foråret 2003 omkom tre danske soldater i Afghanistan. Stats-ministeren blev "bestyrtet", forsvarschefen fældede en tåre og Udenrigspoli-tisk Nævn blev hasteindkaldt. BVADR!! Vi mistede seks kammerater alene i min eskadrille, mens jeg fløj der i perioden 1954-58. Andre eskadriller havde lignende tab under træningsflyvninger. Der var ikke tale om psykologhjælp i den anledning.

Dette flæberi er udtryk for en dødelig kulturel degeneration, og en mangel på respekt for soldatens håndværk - som er det ædleste af alle, når det er bedst og det forfærdeligste af alle, når det er værst. Men uundværligt, hvis landet skal bestå.

Et mere komisk degenerationstegn sås MAJ 2003, hvor byretten i Kolding rullede sig ud med vidneudsagn og indkaldelse af experter for at finde ud af om et museum havde overtrådt dyreværnsloven, da et par guldfisk blev hakket til plukfisk i en blender. Museet blev dog frifundet, men i fornuftigere tider var sagen naturligvis blevet afvist, og klageren måske idømt en bøde for unødig trætte.
Se: Behandlerkultur.

Demokrati
"Af alle Regjeringsformer er den monarchiske den bedste, fremfor nogen anden begunstiger den og omfreder den de Privatiserendes stille Indbildninger og uskyldige Galskaber. Kun Demokratiet, den mest tyranniske Regjerings-form, forpligter Enhver til positiv Deeltagelse...Er det Tyrannie, at Een vil re-gjere, og saa lade os Andre være frie? Nei, det er Tyrannie, at Alle vil regjere og overikjøbet forpligte Enhver til at deeltage i Regjeringen, endog De der paa det indstændigste frabeder sig at være med i Regjeringen." (Søren Kierkegaard).

Hr. Søren kunne være rolig. De, der ikke gider, kan godt blive fri. Desuden kan enhver se, at når såkaldte demokratier overhovedet fungerer, er det fordi folket reelt ikke styrer. "Demokrati" er sprogets mest misbrugte plus-ord. Et ord, som kun få sætter spørgsmålstegn ved, fordi vi har hørt det så tit. Et exempel:
"Det er en grundlæggende demokratisk rettighed at kunne færdes i den danske natur uden at skulle spørge om lov og uden at skulle betale for det" (Svend Auken, JP 14 JUN 2000).

Kommentar: Demokratiske rettigheder, herunder ejendomsretten, er defineret i Grundlovens §73.1 Hr. Aukens fremfærd minder slående om hans åndsfælle, marxisten Robert Mugabes, i Zimbabwe samme år. Mere nøgtern er Andrè Glucksman (JP International 02 JAN 99):

"Det er gået op for europæerne at demokratiet ikke er paradis, men et bolværk mod helvede."
Den russiske menneskerettighedsforkæmper Sergei Kovalov er også helt nøgtern (WA 20 NOV 98):
"...et demokratisk styre (er) langtfra det samme som et "godt styre". Et demokratisk styre er blot et styre, der udpeges af folket og kontrolleres af folket. Det kan være godt, dårligt eller en mellemting. Men det er sådan som De og jeg har valgt det.
Med andre ord: Demokrati er netop De og jeg, hvor megen kvalme det end giver os. Ønsker De at være skuffet over demokratiet? Vær så god. De skal blot tænke over, at det er Dem selv, De er skuffet over. Deres evne til at være borger, over Deres evne tll at benytte Dem fornuftigt af friheden, over Deres kræfter, som er nødvendige til at bære ansvaret for alt, hvad der forgår i Deres land."

Kommentar: Jeg er sør'me ikke skuffet over mig selv på det grundlag. Min indflydelse som vælger, og dermed mit ansvar for, hvad der sker i vort land, er forsvindende lille. Men det er ganske tilfredsstillende at størstedelen af de danskere, der jamrer over at de og deres børn har fået brutale tæsk og/eller er blevet udplyndret og/eller massevoldtaget af indvandrerbander, må have stemt på de partier, der stemmer for massetildelinger af statsborgererskaber i titusindvis hvert år til disse fremmede (i strid med Grundlovens ånd og mening).

Noget af det mere kloge, der er sagt om demokrati kommer fra Henning Fonsmark:
(demokratiet er) "en civiliseret måde at ophæve uoverensstemmelser på, der, hvor de nødvendigvis må ophæves" for eksempel hvis der skal vedtages love... "Det er vigtigt at have spilleregler, der respekteres. Folk var meget besnærede af et tågehorn som Hald Koch, som bildte dem ind at demokrati er samtale. Det er noget vås, for samtale kan ikke træffe beslutninger. Demokratiet er en ublodig måde at træffe beslutninger på. Mere skal man ikke bilde sig ind" (WA 02 NOV 2001).

Demokrati betyder "folkestyre" eller folke-magt. Men skelner mellem deltagerdemokrati (fx. Oldtidens Athen) og rettighedsdemokrati. (Fx. USA's forfatning). Danmark er ingen af delene. Grundloven (s.d.), der skulle garantere visse rettigheder, virker ikke i praxis. I vort repræsentative demokrati er det idealet at borgerne styrer staten (s.d.); i et fungerende rettighedsdemokrati hindrer forfatningen (s.d.) at staten styrer borgerne (Steensen "Demokratiets rødder").

Historisk er (repræsentative) demokratier hyppige, men som oftest kortlivede fænomener. Den amerikanske "Founding Father", James Madison skrev:
"Demokratier har altid frembudt synet af turbulens og strid, har altid vist sig uforenelige med personlig sikkerhed eller ejendomsret og har i almindelighed været lige så kortlivede, som deres død har været voldsom."
Karl Marx skrev:
"Som regeringsform kan demokrati ikke overleve i længere tid, for så snart folk fornemmer at de har et ord at skulle have sagt vedrørende regeringens finanspolitik (s.d.), vil de sætte sig i bevægelse for at stemme sig til alle statskassens penge (s.d.) og gøre nationen bankerot"
(Citater fra Peter Kershaw "Economic $olution$").

Marx skrev måske af efter skotten James Fraser Tyler:

"Et demokrati kan ikke bestå som en vedvarende regeringsform. Det kan kun bestå indtil vælgerne opdager, at de kan stemme for foræringer fra den offentlige kasse. Fra og med det tidspunkt vil flertallet altid stemme for de kandidater, der bortlover de største fordele fra den offentlige kasse, med det resultat at et demokrati altid bryder sammen på grund af en løsagtig skatte-politik, der altid følges af et diktatur (...) Gennemsnitsalderen for verdens største civilisationer har ligget på 200 år. Disse nationer er skredet fremad i denne rækkefølge: fra trældom til åndsstyrke: fra åndsstyrke til stort mod; fra mod til frihed; fra frihed til overflod; fra overflod til selviskhed, fra selviskhed til selvtilfredshed; fra selvtilfredshed til sløvhed; fra sløvhed til afhængighed tilbage til trældom." (Fra Decline and Fall of the Athenian Republic, 1799). Se: Vælgere.

Jyllands-Posten Erhverv og Økonomi 28 APR 1998 offentiggør interessante nøgletal vdr. danskernes eller rettere befolkningens - der er som bekendt flere og flere ikke-danskere i området - afhængighed af offentlige ydelser. De er baseret på Danmarks Statistiks opgørelser fra 1996.Heraf ses at mindst 5,275 - 1,684 = 3,591 million er mere eller mindre (ofte mere!) afhængige af statsydelser (incl. børnecheck). Det er 68 pct! Men kan ændre lidt på billedet ved at trække de unge fra i regnskabet, idet de ikke har stemmeret, men det har deres forældre.
Er Danmark et demokrati? Tænk over at en meget stor del af vore love er dikteret fra Bruxelles. At den der betaler orkestret bestemmer melodien. At over 2/3 af vælgerne er afhængige af statsydelser. At partierne lever af statsstøtte. At vort største parti op gennem sin historie var stærkt forbundet med tvangs-fagforeninger.
Samtale er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for demokrati. Det forudsætter yderligere at borgerne taler samme sprog og har nogenlunde samme kulturbaggrund. Et "multietnisk samfund" (s.d.) kan umuligt være demokratisk.
Men demokratiets ritualer kan leve længe efter at folkestyret er blevet til "folkestyring". (Ex: Nutidens Danmark, Kejsertidens Rom).

Demokratiets tilsyneladende dilemma.
Her er hvad nazisternes propagandaminister dr. Joseph Göbbels' sagde om demokratiet:
"Det vil vel altid være en af de bedste vittigheder i Demokratiet: At det selv gav sine dødsfjender de midler, der fik det til at gå til grunde."
Kan/skal demokratiet acceptere partier/organisationer, der vil ødelægge demokratiet? Skal de kunne opstille til valg?
Svaret er NEJ. Det er IKKE udemokratisk at udelukke demokratiets ødelæggere - de, der ikke ønsker demokrati - fra den demokratiske proces. En definition på demokrati kan ikke rumme ikke-demokrati. Det ville være en menings-løshed. Tvært imod ville det være udemokratisk at acceptere dem. Det er en stor og skæbnesvanger misforståelse at tillade marxistiske, fascistiske, natio-nalsocialistiske og islamistiske partier at deltage i valghandlinger. De står ifølge deres egen natur udenfor demokratiet.
-Og iøvrigt gør man jo ikke engang uret mod dem, for det er ingen uret at undlade at give noget (her stemmeret) til folk, som ikke ønsker det.
Se: Staten, Politiske systemer, Tolerance.

Demokrati og værnepligt. Store hære var afgørende for udviklingen af nu-tidens demokrati. Winston S. Churchill illustrerer dette overbevisende i sin fremragende "The Birth of Britain". Det engelske parlament fik større magt, efterhånden som kongerne måtte søge bevillinger til krigsførelsen, specielt Hundredårskrigen. Charles Tilly beskriver (WA 27 AUG 99) hvorledes middel-alderens krige var røvertogter, som kongen organiserede og ofte selv finansierede. Investeringen var overkommelig, udbyttet (plyndring og skatte-udskrivning i det fremmede) kunne være stort, hvis forehavendet lykkedes. Investeringen kunne dog være betragtelig, og den politiske belastning livsfarlig. Det erfarede kong Knud ("den Hellige") i St. Albani kirke i Odense 10. juli 1087, da han og hans hird blev hugget ned af vrede vendelboer. Den tekniske udvikling tvang kongerne til at hyre professionelle. (Skydevåben kendes fra 900-tallets Kina, men fik først betydning i Europa i 1400-tallet). Men professionelle lejetropper, hyret til lejligheden, er upålidelige. Stående hære og værnepligtshære opstod; staternes magtapparat voksede. Der skulle kradses penge ind. Med statens (kongens) afhængighed af undersåtterne udvikledes demokratiet.
Tillys iagttagelser er interessante. I stater, hvor staten har store, selvstændige indtægter (fx. fra olie) og reelt forsørger borgerne, ses sjældent tilløb til demokrati. Tankevækkende er det også at Tilly anbefaler at holde fast ved værnepligten:
"Ud fra et demokratisk synspunkt er afviklingen af værnepligten en trussel mod hele tanken om et universelt medborgerskab, som er central for vores forståelse af demokrati"...
"Hvis jeg var rådgiver for en præsident eller en fyrste, ville jeg advare mod afviklingen af værnepligten. Som minimum mener jeg at man bør erstatte den med civil samfundstjeneste, så vi fastholder en forbindelse mellem borger og stat."
Tilly har altid (iflg. reporteren Noa Redington) "forsøgt at beskrive samfundet med marxistisk farvede briller". Hans fornemmelse for individets ret overfor kollektivets og for de etiske aspekter må derfor være svagt udviklet. Men hvis vi indarbejder individets frihedsrettigheder i Tilly's betragtninger, når vi frem til noget, der rimer med almindelig anstændighed.
Det er rimeligt at kun den, der tager del i ansvaret, har medbestemmelse. Ergo bør en gennemført samfunds-/militærtjeneste være en forudsætning for stemmeret. Sådanne tjenesteformer bør ikke være tvungne. Hvis man ikke vil risikere liv og lemmer for samfundets bevarelse, bør man nok kunne blive boende, hvor man bor, i alt fald hvis man betaler en rimelig skat. Men ind-flydelsen tilkommer dem der tager ansvaret på sig i fysisk forstand.
Det er den bærende ide i Robert A. Heinleins bog "Starship Trooper". NB: Pas på filmen; den er spændende, men forvrænger Heinleins ideer til ukende-lighed.
Se: Krig, Staten, Værnepligt.

Demonstrant. Person, som viser (demonstrerer) at han/hun står bag en eller anden mening med liv, ære og gods. Maskerede personer bør derfor ikke benævnes demonstranter. "Maskerede demonstranter" er en meningstom ordsammenstilling, som rund firkant.
Opløb, der foranstaltes dag efter dag med den tydelige hensigt at øve fysisk pression, "moddemonstrationer", og opløb, der udvikler sig voldeligt, bør ejheller kaldes demonstrationer. De bør kaldes gadeuorden. De er overgangs-former til kollektiv vold. (Krig, s.d.).
Se: Autonome.

Demos. Paraply- og propaganda-organisation for den yderste venstrefløj.
Se: Autonome.

Despoti. Retsvilkårlighed. Tilstand, hvor der ikke hersker lighed for loven blandt dem, som loven skulle vedrøre. Despoti i større eller mindre omfang vil altid forekomme, når embedsværket er korrupt. Det ligger i sagens natur. Despoti kan dog også forekomme uden væsentlig korruption.
Se: Korruption, Politiske systemer.

Dialog. Samtale med det formål ved udvexling af viden/erfaring at nå frem til dybere/bredere forståelse. Modsat polemik (s.d.).

Dinosaurer. Videnskaben får stadig mere respekt for dinosaurerne. Sam-menligninger med socialistiske fagforsteninger er groft uretfærdige - mod dinosaurerne.

Diskrimination. Betyder "snot for sig og overskæg for sig". Det er er rigtigt fy-ord, der beskriver et frygteligt, politisk ukorrekt fænomen.
Diskriminations-forskrækkelsen stammer fra USA's diskrimination mod efterkommerne af indslæbte negerslaver. Den var - og er - uretfærdig og ydmygende, rettet som den var mod efterkommere af mennesker, der var tvunget til landet, og som nu i mange tilfælde klarede sig pænt i samfundet.
Ordet diskrimination er blevet et fy-ord, også i sammenhænge hvor diskrimi-nation er naturlig, såsom forskelsbehandling mellem egne borgere og fremmede. (En stat, der ikke diskriminerer mellem borgere og fremmede er ikke nogen nationalstat, men et territorium).
FN's racediskriminationskonvention anerkender udtrykkeligt at en stat forskelsbehandler fremmede:
"2. This Convention shall not apply to distinctions, exclusions, restrictions or preferences made by a State Party to this Convention between citizens and non-citizens."
Se: Aftalefrihed, Dumhed, Minoritet, National dødsdrift.

Diskursteori. "Politik handler naturligvis om magt. Men hvor magten tidligere var defineret ved at de, der var i stand til at samle flertal, kunne gennemføre deres ønsker, så er magtbegrebet nu mere diffust. Et vigtigt magtaspekt er at kunne definere "virkeligheden". Det lyder underligt, men det er den centrale pointe i diskursteorien, som vandt frem i 80'erne i skarp opposition til andre teorier om politik og magt.
Det at kunne definere virkeligheden skal forstås således at vor erkendelse af den givne virkelighed først sker, når tingene italesættes for os, eller vi selv italesætter den. Sproget er ikke blot en afspejling af virkeligheden. Det afspejler og skaber "virkeligheden". (Benny Jacobsen JP 22 JUL 1999).
Kommentar: Sandt nok at sproget afspejler noget af virkeligheden. Men virkeligheden existerer så gu' da uafhængig af sproget. Typisk forvirret 1980'er-vås!
Se: Magt, Propaganda, Sproget.

Djenghis Khan. (1162 - 1227) Ordentlige mennesker står politisk til højre for Djenghis Khan. Han var røver og massemorder; han hører derfor til på den alleryderste venstrefløj, på linje med Pol Pot, Lenin, Stalin, Hitler og Mao. Hvordan mon Islam havde udviklet sig, hvis ikke Allah havde sendt sin grusomme svøbe hen over Mellemøsten i skikkelse af af Timudjin, Djenghis Khan? Verden havde i alt fald set anderledes ud, hvis hans faders drabsmænd også havde taget livet af denne fattige, analfabetiske mongolske hyrdedreng, der skulle udvikle sig til historiens uovertrufne hærfører. En mester i ledelse og organisation, i psykologisk krigsførelse og (indtil Hitler, Lenin, Stalin og Mao) verdens største massedræber.

DJØF. Dansk Jurist og Økonomforbund. Nyrup-regeringen blev kaldt "djøfficeret" fordi dens politik var åndløs, uden sans for nationale værdier, kunst og kultur. Dens målestok for, hvad der er godt, var "vækst", forstået som stadigt stigende indbyggertal og produktion.

DKP. Danmarks Kommunistiske Parti. Nedlagt, da støttepengene fra Sovjet-unionen udeblev. (Formanden Ole Sohn var den sidste der modtog støtte fra Sovjet (ca. 300.000 US$). Han er nu (pr. OKT 2011) erhvervsminister. Troskab mod Sovjet blev bl.a. belønnet med rundrejser bag jerntæppet. Da DKP-formand Knud Jespersen fyldte år i 1973 bad Poul Emanuel kammerat Markowskij i Østberlin om 75 fl. rødvin, 75 fl. hvidvin, 10 fl. likør, 30 fl. cognac, 50 fl. vodka, 20 fl. Boonekamp, 20 fl. whisky og 30 fl. Akvavit. (Jfr. Bent Jensen, JP 02 SEP 98).
Gavmildheden nåede også de frafaldne, blot de stadig tjente Moskva's interesser og deltog i diverse undergravningskampagner. Iflg. EB 02 APR 92 modtog SF's formand Gert Petersen ("konfidentiel kontakt" for KGB med dæknavnet POUL indtil 1972, derefter ZEUS) ydelser fra KGB til en værdi af ca. 354.000 kr (360 fl. spiritus, 72.000 cigaretter, gratisrejse til Sovjetunionen, 175 dyre restaurantbesøg. Han var medlem af Folketingets mest sensitive organ, udenrigspolitisk nævn.

To år efter Sovjetunionens brutale nedkæmpelse af Ungarn i 1956 fraspaltedes Socialistisk Folkeparti. Herfra fraspaltedes de mest rabiate, venstresocialister-ne. Resterne findes nu i Enhedslisten.

DKP blev kaldt et "lovligt politisk parti". Det er højst misvisende. Havde myn-dighederne/politikerne gidet/turdet forstå hvad der foregik og respekteret Grundlovens klare krav om opløsning af foreninger med forbryderiske formål (§78), ville partiet have været opløst længe før det skete i 1941 (nødtvungent, ved Tysklands angreb på Sovjetunionen) og ikke siden tilladt.
DKP's ledelse har altid påstået at de i perioden fra Hitler-Stalin pagten i 1969 og til angrebet på Sovjetunionen i 1941 forberedte sig til kamp mod Hitler. Det er løgn. De støttede Hitler trofast, også efter 9.april 1940. Danmark skulle ikke befries af engelske imperialisters bomber og bajonetter, som Arbejder-bladet skrev. Søfyrbøder Richard Jensen, som gik ind for aktiv modstand mod tyskerne, blev excluderet.
DKP var ikke et lovligt dansk parti. Det var den danske afdeling af et fremmed, anti-dansk parti. DKP blev tolereret af dybt naive politikere, i strid med Grundlovens ånd og bogstav.
Se: Undergravende virksomhed.

Domstol. En domstol skal være uafhængig og upartisk, hvilket i praksis somme tider gør det umuligt at gennemføre ideelle retssager. Krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og den israelske domstol, der dødsdømte Adolf Eichmann, opfyldte ikke disse kriterier. Den domstol, der skulle dømme den nu afdøde serbiske præsident Milosevic gjorde det næppe heller. Verden er ikke fuldkommen.
Se: Retssamfund.

Donning-Kruger effekten betegner det velkendte fænomen at folk, der er under middel, hvad angår viden og/eller evner, som regel ikke selv erkender det. Tvært imod tror de at de selv er over middel. Derfor føler de sjældent behovet for at forbedre deres viden og/eller evner. De er sikre i deres sag, fordi de ved og kan meget lidt.
Modsat er folk, der virkelig er dygtige og inde i sagerne og derfor ved hvor komplicerede disse sager kan være, meget mere tøvende og undervurderer ofte deres egne evner. Til gengæld overvurderer de tit andres.
Effekten er videnskabelig dokumenteret efter alle kunstens regler.
Politikernes håndtering af masseindvandringen er et forfærdende eksempel på, hvor galt det kan gå, når politikerne er blinde for deres egne mangler.
Morale: Stol ikke på folk, der virker helt 100% sikre på at de har ret.
Se: Dumhed.

Dragedukke. Dukke lavet af alrunerod. Blev tilskrevet magiske egenskaber. Det kunne være strafbart at eje én.
Se: Grundtvig.

Dragsdahl, Jørgen
Se: Landsforræderi.

Dressur. Se: adfærdsregulering.

Druk

"Jeg elskede en gang en smuk blondine. Hun drev mig til druk. Det er det eneste, jeg skylder hende tak for.""(W.C.Fields).

"Jeg har kun været fuld én gang i mit liv. Der varede 23 år.""(W.C.Fields).

"Man skal ikke drikke noget stærkere end gin, i alt fald ikke før morgenmaden."(W.C.Fields).

"Jeg behøver faktisk kun én drink for at blive snalret. Men jeg kan aldrig huske om det er den trettende eller den fjortende." (George Burns).

"Jeg skal gøre mig virkelig umage for at nævne en interessant mand, der ikke drikker." (Richard Burton).

"Man er ikke fuld så længe man kan ligge på gulvet uden at holde sig fast." (Dean Martin).

"Én er ok, to er for mange, tre er ikke nok." (James Thurber).

"Alle bør have noget at tro på. Jeg tror, jeg vil ha' en drink til." (Graucho Marx).

"Sprut gør det muligt at finde sig i idioter." (Ernest Hemingway).

"Drik dig kun fuld tre gange om ugen. Det er bedre slet ikke at gøre det, men hvem kan det?" (af Djenghis Khans lov).

"Da vi ikke i vore dage kan overbevise vore munke om dette (afholdenhedens velsignelse, phb), så lad os i det mindste være enige om at vi ikke skal drikke (vin) for at slukke tørsten helt." (St. Benedict af Nursia).

"Led mig ikke i fristelse, jeg kan sagtens finde vej selv." (Rita Mae Brown).

"Du skal højst drikke to; hvis du drikker tre, ligger du under bordet, fire og du ligger under værten." (Dorothy Parker).

"To alcohol! The cause of - and the solution to - all of life's problems!" (Homer Simpson).

Se: Spiritus.

Dumhed. Den verdenskendte postkeynesianske økonom Stephen William Rousseau's første teorem lyder: "De fleste mennesker er dumme."
For nogle år siden omkom et lille halvt hundrede mennesker i glohede røggasser fra en brændende rulletrappe i London. En undersøger udtalte at 85% af ofrene skyldtes dumhed. De havde reddet livet, hvis de var flygtet omgående, i stedet for at blive ved billetlugerne! De viser sig nemlig at folk langt hen ad vejen gør som de plejer, også i farlige situationer. De bruger den rulletrappe, de plejer at bruge, selv når den brænder. De køber billetter, som de plejer, selv i kraftig røg. Togpersonale, der prøver at stoppe dem, skubbes til side.

Heste søger også til stalden, selv om den brænder. Hvor er forskellen?

Ligeså i politik. Det store flertal stemmer stadig på partier, som er i fuld gang med at udlevere vort land til folk fra Mellemøsten og Afrika. Med hovedet under armen stemmer ca. 85% af vælgerne som de plejer. Det svarer uhyg-geligt godt til de 85%, der døde af dumhed i London. Stemmeretten gives nu til alle, selv bistandsklienter, notoriske idioter, militærnægtere og kriminelle. Men politikerne tiltror ikke normale borgere evnen til selv at spare op til ferien, eller sikre sig en pensionsordning.

Dumhed kan skyldes uvidenhed, fordummelse, manglende hjernekapacitet eller en kombination af disse faktorer. Men en stor del af nutidens dumhed skyldes utvivlsomt aktiv og bevidst politisk fordummelse.

"Uvidenheden har faktisk en politisk genkendelig ophavsmand. Det var den venstreorienterede opinion, inklusive socialdemokratiet, som i 60'erne og 70'erne med stigende styrke forlangte videnstilegnelse afskaffet i det skole-væsen, alle danskere frekventerer. Det var venstreorienteret at være imod undervisning i geografi, historie og fremmede sprog. Venstre i det politiske spektrum bærer et tungt ansvar for at viden, der ikke forekom umiddelbart nyttig, blev fuldkommen afskaffet i Folkeskolen. Og derfor bærer 70'ernes såkaldte nye venstre et tungt ansvar for, at folket i dag ikke er i stand til at diskutere danskheden som andet end en storskærmudgave af det, de kender fra deres egen dagligdag. Man har givet folket stene for brød i skoletiden, men folket holder ikke op med at tænke, bare fordi det ikke får noget at tænke over. Det tænker med det, det nu har. Derfor hjemsøges debatten nu af halvforstået danmarkshistorie fra tv, kulturforståelser, der stammer fra bedsteforældrenes Ota-bøger, og demokratiforståelser, der er oparbejdet på børnehavernes fællesmøder." (Chefred. dr. phil. Anne Knudsen, WA 11 APR 2001).

“Mod dumhed kæmper selv guderne forgæves”, skal Schiller have sagt. Dog ikke helt forgæves: Enkeltindivider straffes med døden for dumhed under ildebrand; i folkevandringstider forsvinder hele folk i historiens skraldespand. ”Et folk uden forstand er et folk, der går til grunde”. (Gamle Testamente, Hoseas 4.14).

Iflg. Discovery Channel behøver bananfluer kun fire elektriske stød for at lære at en bestemt duft betyder at de får elektriske stød. Men ca. 25% af danskerne stemmer fortsat socialdemokratisk!.
Se: Darwinprisen, Degeneration, Donning-Kruger effekten, Empati, Galskab, Venstreorienteret.

Dyder. Det begreb, ordet dækker, er blevet forhånet af mange generationer af kulturradikale. Men dyder er uundværlige i et samfund. De indlæres gennem 1)vane, 2)forskrift og 3) exempel.

1) Hvis et barn skal lære ansvarlig adfærd, så giv det ansvar. Skal det lære arbejdsomhed, så lad det arbejde.
2) Forskrifter er påbud, love og regler.
3) Hvis unge skal tage forskrifter alvorligt skal de opleve at de ikke bare er komediespil. De skal omgås voksne, de respekterer, som tager forskrifterne alvorligt og efterlever dem; i det mindste skal de have nogen at se op til. Børn i familier, som har mistet en far under udøvelsen af sin pligt (typisk brandfolk, politifolk og soldater) er ikke til at skelne fra børn, som er vokset op i en normal familie med to forældre. (Jfr. W.S. Bennett, tidl. amr. undervisningsmi-nister, IMPRIMIS vol. 32, nr.2).

Dyrlægemoral. Amtsborgmester Per Kaalund (S) har udtalt at folk ville bruge alt for mange penge på sundhedssektoren, hvis de selv skulle bestemme. Det er dyrlæge- eller bondemoral: husbond afgør, i samråd med dyrlægen, hvor meget, der skal ofres på syge og gamle dyr. Politikeren bestemmer, hvor meget, der skal ofres på syge og udslidte skatteslaver.
Per Kaalund og hans parti planlagde og gennemførte langsigtede indskrænk-ninger i sundhedsudgifterne og forringelser i hospitalslægeuddannelsen, således at Danmark, hvad angår levealder, er faldet fra en 7. plads i i 1977 til en 22. plads i 1992 og en 34. plads i 2001.
Debatten om kræftforsøg i Aarhus (AUG 99) viste at visse politikere hellere vil lade folk dø end acceptere at folk for egne penge betaler for en behandling, som de tror kan redde deres liv. Sygdomsbehandling skal være "gratis". Nå ja, vi skal jo alle dø.........

Dæmonisering. "Djævelgørelse" er et populært politisk propagandaværktøj. Det er så dejligt at føle sig på det godes side og bekæmpe det onde sammen med de andre gode. "De gode" opdager sjældent at djævelen er flyttet med, og at de i deres indbildskhed har gjort sig selv til farisæere (s.d.), ja som-metider til bødler.
Bolsjevikkerne dæmoniserede "kulakkerne" og lod millioner sulte ihjel for at knægte bøndernes notoriske trang til at eje deres jord. Mao's rødgardister dæmoniserede alle repræsentanter for fortidens kultur. Nazisterne dæmon-iserede jøderne. Og deres nutidige åndsfrænder i Danmark dæmoniserer landsmænd og kalder dem for "racister", når de ønsker samme ret for deres eget folk, som "de gode" på venstrefløjen ønsker for andre folk.

Derimod dæmoniserer jeg ikke socialismen (s.d.). Den er nemlig i sig selv fundamentalt ond. Den fremtræder som en smuk utopi, men ser man nærmere efter, bygger den på løgn, tvang, magtbegær, misundelse, farisæisme og fejlslutninger. Det betyder ikke at alle socialister er fundamentalt onde. De fleste er særdeles velmenende. Det er det, der gør dem så farlige.
Se: Propaganda.

Dødens paradox. Når døden (her forstået som ikke-existens) optræder i et logisk argument, er man virkelig på den. JEG er i alt fald! Tag som exempel den kendsgerning at velmenende lovgivere i nogle lande har bestemt at alle børn har ret til at vide hvem deres far er. Det lyder for så vidt rimeligt nok, men det betyder med garanti at mange - antagelig de fleste - sæd-donorer holder op med at donere sæd. Følgelig bliver der født færre børn ved kunstig befrugtning med fremmed donor. Måske slet ingen.
Det korte af det lange er, at man indfører en lov af hensyn til børn, der ikke vil blive til på grund af denne lov. Men hvordan hulen kan man logisk begrunde en lov med hensyntagen til ikke-existerende væsener?????

Det siger sig selv at en sådan lovgivning ikke kan blive allerede fødte børn til gavn. At røbe den anonyme sæddonors navn ville være et groft kontraktbrud, som ikke kan retfærdiggøres ved noget tungerevejende hensyn.

Dødsstraf. Man har kun moralsk ret til at spise kød, hvis man er i stand til selv at dræbe og partere et dyr. Ligevis har man kun moralsk ret til at gå ind for dødsstraf, hvis man mener at man selv kunne exekvere en dødsdom. Er det derfor så mange er imod?
Måske, men hvis jeg griber en mand i at forgribe sig på en lille pige - vil jeg så hælde vand ud af ørerne og anbefale en behandlingsdom? Nej, jeg ville slå ham ihjel - på stedet! Kort sagt, jeg kunne formentlig selv optræde som dommer og bøddel.
Problemet ligger næppe alene i moralsk fejghed. Hvis vi kunne være helt sikre på den dømtes skyld ville de fleste nok uden større anfægtelser acceptere dødstraf for forbrydelser som landsforræderi, barnemord, mordbrand, gift-mord, rovmord og grov voldtægt.
Men retten kan tage fejl. År 2000 satte guverøren i Illinois alle henrettelser i bero, da DNA-undersøgelser viste at 25% af de dødsdømte var uskyldige. I Californien blev fire mænd sigtet for mord på 10 munke og en nonne i et buddhistkloster. Da de havde været under politiets behandling (herunder langvarig søvnberøvelse og skarpe forhør, men næppe fysisk tortur) tilstod de forbrydelsen, som kan medføre dødsstraf. Men inden sagen kom for retten fandt politiet de virkelig skyldige....må man så håbe!
Dødsstraf-tilhængere bør indse at de selv bør kunne trække i håndtaget, der åbner galgelemmen under en uskyldig, og at de selv kan blive uskyldigt henrettet. Den risiko må afvejes mod fordelen ved at meget livsfarligt krapyl fjernes definitivt. (Dødsstrafmodstanderne har jo beviseligt uret, når de hævder at dødsstraf ikke har effekt!)

Selv mener jeg at dødsstraf er en mildere straf end langvarig indespærring, så for mig er svaret let. Jeg går ind for dødsstraf for visse former for vold, herunder voldtægt, mord og landsforræderi. Jeg gør det vel vidende at der kan og vil ske fejl. Verden er ufuldkommen. (Risikoen ved fejltagelser mindskes dog, såfremt en teknik indføres, som med 99,99 % sikkerhed kan konstatere om en sigtets hjerne rummer erindringer fra mordstedet.
Se: Overvågningssam-fundet.

Dødsmåden vil naturligvis afhænge af om samfundet og dets magthavere betragter aflivningen som en egentlig straf. i så fald vil grusomheden natur-ligvis blive reguleret efter forbrydelsens grovhed. Grusomme henrettelses-metoder er legio.
Betragter man derimod alene ombringelsen af farlige forbrydere som en sik-kerhedsforanstaltning bør aflivningen naturligvis ske så smertefrit som over-hovedet muligt. Eventuet kunne man stille en flaske stærk opiumsopløsning ind i cellen til fri afbenyttelse.

- Men hvad så med søvngængeren, der dræbte sin svigermor, eller morderen, som er sindssyg i gerningsøjeblikket?
Hvad søvngængeren angår har jeg intet fornuftigt svar, udover at intet system er fuldkomment. Der er en risiko ved at leve; man kommer ikke levende fra det. Den meget sjældne morderiske søvngænger må fjernes, hvis han/hun skønnes at være fortsat farlig. Begår nogen voldtægt eller mord i en tilstand af sindssyge, så er personen pr. definition ikke noget menneske (s.d.) mens han/hun begår forbrydelsen. En sindssyg har intet ansvar for sine handlinger og er derfor ikke noget retssubjekt (s.d.). Er han/hun stadig sindssyg ved anholdelsen, kan han/hun altså uden videre aflives som et farligt dyr. Såfremt nogen vil bekoste dette farlige væsens underhold, således at det ikke kan gøre skade, kan det for min skyld godt få det udleveret til videre opbevaring på modtagerens regning og ansvar (s.d.).
Men hvis sagkyndige erklærer at individet ikke længere er sindssygt, hvad så? Jeg ved det ikke! Kan man have det til at gå frit omkring, hvis der er nogen som helst risiko for tilbagefald? Hvis ikke, hvem skal så betale for dets sikre indespærring? TANSTAAFL! (s.d.).
Kan et normalt menneske leve med bevidstheden om at det har begået en forfærdelig forbrydelse i en tilstand af sindssyge? - Aner det ikke, jeg har ikke prøvet det, så vidt jeg da ved!
Se: Menneske, Kriminalitet, Straf.

Censur

Censur. Beskrives i Grundloven (s.d.) som en "forebyggende foranstaltning". Det frie ord er farligt, men uundværligt. Grundloven forbyder censur. For-andring skal være mulig, selv om den mishager magthaverne.

Tilfældigt citat