Carpe diem - Common Law

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Carpe diem. "Grib dagen". Romersk ordsprog. Nyd og brug nuet. Dette øjeblik er det første i resten af dit liv!

alt

Censur. Beskrives i Grundloven (s.d.) som en "forebyggende foranstaltning". Det frie ord er farligt, men uundværligt. Grundloven forbyder censur. For-andring skal være mulig, selv om den mishager magthaverne.

Men censur pr. stedfortræder er knæsat bl.a. med landsretsdommen over Kaj Vilhelmsen 24 FEB 2003. Man kan nu straffes for at udbrede sandheder om Islam, thi sandheden er irrelevant i forhold til straffelovens §266b. En udgiver skal altså selv gennemføre den "forebyggende foranstaltning", som grundlo-vens §77 taler om. Staten må ikke selv indføre censur, men den må godt tvinge borgerne til selv at gøre det. Fremtidens EU-lovgivning ser ud til at strafbelægge politisk ukorrekte ytringer så kraftigt, at egentlig censur bliver overflødig.

Censur er almindelig i politistater og nødvendig i krig. En af begrundelserne for censur i fredstid er at fuld ytringsfrihed kan forlede svage sjæle til vold. Samme begrundelse bruger den indvandringspositive fløj til at kræve indgreb mod indvandringsmodstandernes ytringsfrihed, selv om næsten al volden kommer fra dem selv.

Ordet censur har en stærkt negativ klang og bruges ofte til at betegne det forhold at fx. en bladredaktør bestemmer hvad der trykkes i hans avis. Det er vrøvl.
De facto censur forekommer i DK. DSB-kiosker tør ikke forhandle tidsskriftet "Danskeren" og "Nyt fra Folkebevægelsen for Frie Fagforeninger". Derimod gik pornografisalget helt fint, indtil pornobladene tabte i konkurrencen med inter-nettets pornosider.
Se: Politisk (u)korrekt, Ytringsfrihed.

Champignon-metoden. Model for politikernes behandling af folket: "Keep them in the dark, feed them shit and, when they raise their heads, chop them off".

Chauvinisme. Den ide at èns eget folk/gruppe/samfund er noget særligt, ikke alene subjektivt, dvs. for èn selv (hvad det naturligvis er), men også objektivt set er andre overlegent i kultur og evner og derfor berettiget/forpligtet til at undertrykke andre folk. ("etnisk chauvinisme"). Den måde mange muslimer betragter "vantro" på er et klart og grelt eksempel på chauvinisme.
Chauvinismen er nationalismens (s.d.) logiske modsætning, men forveksles ofte med denne. Derfor er de få, der har bevaret en smule national holdning, begyndt at tale om nationalisme som noget farligt, i modsætning til det at være national.

Nationalisme er ofte brugt som betegnelse for stræben efter frihed i betyd-ningen national uafhængighed. Altså kan nationalisme forstås som et folks trang til at have sin egen, uafhængige stat. En sådan nationalist må med logisk nødvendighed respektere andre folks ret til også at have deres stat. Ellers vil han/hun jo kompromittere sin egen ret, og ville ikke kunne argu-mentere for den.

En chauvinist, derimod, hævder sin egen nations ret til at besejre og koloni-sere andre. Derfor er chauvinismen den logiske modsætning til national-ismen. Og derfor er det chauvinismen, der er farlig. ikke nationalismen.
Se: Nationalisme, nationalsocialisme.

Civilcourage. At turde sige fra. Ex.: en gang i begyndelsen af 80'erne holdt vi ansatte på Aalborg Universitet en julefrokost. Den var ganske hyggelig, men jeg husker en sang på lavkøbenhavnsk med omkvædet (her i en slags lyd-skrift): "Sådan æær kæbitælisssmen/ uzark ææær di argmes lønn/de' de riiges paradismen/jar zyn's fæææme de' er zønnn". Med undtagelse af undertegne-de og en ældre lektor rejste alle sig og sang med på omkvædet!
De skikkelige og fornuftige mennesker, som gennem mange år havde under-vist ingeniørstuderende i diverse nyttige fag var ikke marxister. Men man skulle altså ikke risikere at holde på den gale hest. Studenterrepræsentanterne snakkede jo om "proletariatets diktatur". Et andet exempel er et citat: "Nu må det da alment kunne siges, at vi måske havde kunnet undgå mange ulykker, hvis mensjevikkerne og ikke Lenins bolsjevikker havde vundet den gang. Det turde jeg ikke personligt sige den gang i 60'erne, da vi alle studerede den russiske revolution og jeg endog kom til at undervise nye studerende i det samme. (Information 21-22 februar 1987).
Tredje exempel: Min nabo udtrykte stor sympati for min kamp mod masseindvandringen. Men han skulle sandeig ikke nyde noget, da jeg bad ham om at skrive sig på en stillerliste!
Det var IKKE civilcourage!

Modstandshelten Jens Toldstrup kaldte os "et folk af medløbere"....

Civilingeniør. Civilperson med akademisk ingeniøruddannelse (tidligere et militært speciale). Prestigen ved titlen har fremkaldt groteske titler/betegnelser som "civiløkonom", "civilhortonom" (examineret havemand), ja endog "civil-astronom" er set. Du godeste!

Civilsamfund. NGO'er, Menighedsråd, frimærkesamlerforeninger, fagfor-eninger, aftenskoleforeninger, friskoleforeninger, ølbryggerlaug, partiforenin-ger, idrætsforeinger - you name it!
Existensen af civilsamfund er essentiel til afbalancering af statens magt. Derfor er det en temmelig dårlig idé at disse foreninger bliver afhængige af statstilskud.

Civilisation. "Western civilisation? Yes, I think that would be a very good idea" (Mahatma Gandhi).
Faktisk havde Gandhi ikke fået et ben til jorden med sin ikke-volds strategi, hvis ikke englænderne havde været temmelig civiliserede. Ordet stammer fra latin, civis, borger. Civiliseret adfærd er nødvendig, når man levet tæt sammen i en by. Det engelske ord for høflighed, politeness, stammer tilsvarende fra det græske ord for by, polis.

Common Law. Sædvaneret. Spontant fremvokset retssystem, baseret på sæd-vane og tidligere domsafgørelser, ikke på love, vedtaget i et parlament eller andre statsorganer. Bør ikke forvexles med tilfælde hvor domstole tiltager sig retsskabende magt.
Se: Grundlov, Spontan orden.

Censur

Censur. Beskrives i Grundloven (s.d.) som en "forebyggende foranstaltning". Det frie ord er farligt, men uundværligt. Grundloven forbyder censur. For-andring skal være mulig, selv om den mishager magthaverne.

Tilfældigt citat